SIA: Social Impact Assessment

 

Windenergie, geothermie en andere grootschalige opwek van hernieuwbare energie is noodzakelijk om klimaatdoelen te halen. Maar deze projecten ontmoeten vaak georganiseerde tegenstanders. Een goede relatie met bewoners vermindert het risico op vertraging en verbetert de kwaliteit van het project. De SIA is een doeltreffend instrument voor bewonersparticipatie bij complexe projecten.

 

Voor wie

Initiatiefnemers van grootschalige opwek en betrokken overheden. Bijvoorbeeld energiecoöperaties, energiebedrijven, gemeenten, provincies of ministeries.

 

Waarom een SIA?

Grootschalige opwek ontmoet niet zelden weerstand. Mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen over veiligheid, uitzicht, gezondheid of geluidsoverlast. Ook stellen mensen vragen bij de verdeling van de lusten en de lasten. Omwonenden verliezen leefkwaliteit terwijl de initiatiefnemer winst kan maken. Bewoners zoeken een andere verdeling van lusten en lasten. Met een SIA maken we zowel de weerstand, de risico’s als de kansen van een project inzichtelijk. Dit gebeurt systematisch, zodat initiatiefnemer op de resultaten kan vertrouwen. We werken vanuit de gemeenschap met koplopers, mensen uit middengroepen en achterblijvers. Bewoners kunnen vertrouwen dat de verschillende soorten zorgen, bezwaren en verlangens aangepakt zijn.

 

Resultaten 

Met een voorbeeld avant la lettre uit onze ervaring in de energiewereld willen we de mogelijkheden van een SIA duidelijk maken. Een windontwikkelaar en een wijk gingen samen investeren in breedband glasvezel in het buitengebied. Beide hadden dit nodig. Door de samenwerking gingen de kosten omlaag en de realisatiekracht omhoog. De toevoeging van glasvezel hielp bewoners om de komst van windmolens te accepteren.

 

De SIA in het kort

Een Social Impact Assesment is een aanpak gericht op het systematisch en gestructureerd in kaart brengen van de sociale invloed van jouw project op de buurt. We werken met een groep bewoners die representatief is voor de samenstelling van het gebied. De initiatiefnemer gaat met deze omwonenden in gesprek over het voorkomen, mitigeren of compenseren van risico’s, met inzet van kansen. De SIA is de sociale assesment, zoals de MER de milieueffecten in kaart brengt. Je zou kunnen zeggen dat de SIA het zusje van de MER is.

 

Achtergrond

Deze aanpak is ontwikkeld door International Finance Corporation (IFC) en de Wereldbank en wereldwijd beproefd. Bijvoorbeeld in Frankrijk en veel Afrikaanse landen. In de VS en Australië is de aanpak verplicht.

De sociale compensatie kan bestaan uit investeringen in arbeidsplaatsen of scholing voor bewoners. In sommige gevallen is het hele project afgeblazen omdat er geen draagvalk in de gemeenschap was te vinden.

 

Inspiratiegids participatie nieuwe omgevingswet

De SIA is nog niet toegepast in Nederland maar past bij de nieuwe omgevingswet en is door de rijksoverheid opgenomen in de Inspiratiegids Participatie >>.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/thema/participatie/inspiratiegids/aanpak/ga-samenwerken-0/produktpagina/sia/

 

Samenwerking met TU Delft

Wij werken bij de SIA samen met Eelco de Groot, senior lector Risk management & Public Acceptance aan de TU Delft. Hij heeft de SIA naar Nederland gehaald. Wij zelf hebben jarenlange ervaring met complexe projecten en bewonersparticipatie en gebruiken dat om de SIA handen en voeten te geven.

 

Praktisch

Als je interesse hebt, komen we graag langs voor een presentatie of een goed gesprek.