• door Marianne Zuur

Parels, Rollen en Principes

Bijgewerkt: 8 jan 2020


Hoe betrekken de energiecoöperaties de middengroepen bij de energietransitie in hun wijk of dorp? Waar gebeurt dit al? Welke goede voorbeelden zijn er? Welke tools en hulpmiddelen, methoden? En wat maakt dan dat het lukt? Wat zijn werkende principes? Met deze vragen ging een groep pionierende energiecoöperaties dit voorjaar samen aan de slag. In een leerprogramma gefinancierd door en in opdracht van RVO, Buurkracht en EnergieSamen, begeleid vanuit Buurtwarmte en het Klimaatavontuur. De energiecoöperaties en buurtinitiatieven kwamen uit het hele land, met de gedachte erachter dat dan de kennis ook sneller verspreidt. Daarom noemen we ze ook, de ambassadeurs: vanuit het Friese Warm Heeg, het Groningse Paddenpoel, het Zwolse Assendorp, de Wageningse Benedenbuurt, het Culemborgse Vrijstad Energie, Apeldoornse DeA, landelijke cooperatie Hoom, het Utrechtse Energie-U, de Haagse Vruchtenbuurt en de Eindhovense wijk ‘t Ven. Het was een samen leren programma: we wisselden successen en lessen uit, en onderzochten onze aanpakken aan de hand van deze vragen: Wat maakte nou dat het werkte? En wat zijn eigenlijk middengroepen? Wat is nou een goed sociaal proces? En als je het sociale proces bekijkt per projectfase, wat voor benadering van de middengroepen heb je dan nodig? Welke rollen nemen bewoners uit middengroepen op zich?

We kwamen pareltjes tegen in methoden en tools om groepen bewoners in beweging te brengen en we leerden daarbij dat je je erdoor kunt laten inspireren, maar dat elke buurt anders is en je de parels niet zomaar kunt kopiëren. Elke buurt ontdekt, en werkt vanuit, zijn eigen parels want authenticiteit heeft de grootste trekkracht.

Een andere les is dat in de transitie naar een duurzame warmtebron een vorm van huis aan huis actie nodig is om voldoende aanmeldingen te krijgen voor een rendabele business case. Dat is een arbeidsintensief proces waarin buurtbewoners meer vertrouwen genieten dan professionals.

Het leerproces leverde werkbare resultaten, adviezen, handreikingen, voorbeelden.

En bovenal een aansprekend fraai vormgegeven en lekker lezend rapport. Pak hem er even bij:

#Bewonersbetrekken #Middengroepen #wijkenaanpak #Burgergesprekken #Energietransitie

44 keer bekeken0 reacties