• Ariane Lelieveld

De tijd is rijp: Doorpakken en vormgeven


Momenteel wordt in Den Haag het klimaatakkoord verder uitgewerkt tot de voorjaarsnota. Ondertussen wordt er ‘in den lande’ al behoorlijk aan de weg getimmerd. Ook wij hebben alledrie zo onze eigen praktijk en ons eigen dagelijkse avontuur om met bewoners aan de weg te timmeren naar een klimaatneutrale samenleving. De tijd is rijp.

Wat houdt ons momenteel bezig?

Kirsten is procesbegeleider voor de Zwolse energiecoöperatie Blauwvinger Energie in de wijk Assendorp in Zwolle, om mensen op wijkniveau te helpen hun huis te verduurzamen. Ze helpt om de bewonersbetrokkenheid te vergroten en mensen beter te organiseren. Zo ontwikkelde Kirsten een spel voor een huiskamergesprek over collectieve energiebesparing: homewarming.

Verder is Kirsten betrokken bij Energie Samen, de landelijke koepel voor energiecoöperaties. Hun doel is om lokale initiatieven te helpen en met bewoners samen een wijkplan te maken en een de warmtebron te exploiteren. Onder de naam +31buurtwarmte bieden zij coöperaties ook een training aan: voor de wijkprofessional om het complexe buurtproces te kunnen managen en om een goed sociaal proces te organiseren.

Vanuit deze rol verzorgen Kirsten en Marianne Zuur voor Duurzaam Door en +31Buurtwarmte een leerprogramma over het betrekken van de middengroepen bij de wijkenaanpak.

Ariane ontwikkelt voor de gemeente Rotterdam de Duurzaamheidswinkel, een initiatief waarin gemeenteambtenaren en bewoners elkaar ontmoeten en vragen en antwoorden uitwisselen over verduurzaming van hun woning. Dit maakt deel uit van haar werk als gebiedsregisseur Energiebesparing van de wijk IJsselmonde en Prins Alexander. In die rol geeft Ariane haar kennis over energiebesparen en opwekken door en zet zij de wijken in beweging.

Dat doet ze ook aan energiecoaches. Sinds 2017 is Ariane trainer voor de Energiebank Rotterdam. Sinds september 2018 leidde zij een groep bewoners van het Oude Westen op tot Energiecoach. Na de driedaagse training hadden deze bewoners behoefte om eerst zelf aan de slag te gaan en elkaar te coachen. Als je andere mensen uit gaat leggen hoe je verstanding om kunt springen met energie dan is het zelf ervaringsdeskundige zijn van wat je vertelt en uitlegt de meeste overtuigende en leerzame route voor de eigen ontwikkeling..

Marianne begeleidde het afgelopen halfjaar managers bij hun leiderschapsontwikkeling in opgavengestuurd werken, en professionals in hun onderzoek naar het betrekken van bewoners bij hun duurzame projecten. “Dat gaat altijd over kijken, luisteren en voelen”, vertelt Marianne, “Als je mensen wil betrekken, sluit je aan bij wat er voor hen belangrijk is: wat zien zij gebeuren? wat raakt hen? Waar doen ze dan? Waar gaan ze voor lopen?

Als we samen willen bouwen, hebben we het scheppende deel van ons brein nodig, het slimme onderbewuste. Dat boor ik aan door mensen in groepen samen te laten creëren. Even zonder praten. Levert prachtige dingen op.” Marianne werkt als procesbegeleider, trainer en coach.

Wellicht ontmoeten we je bij een van onze 'Basics van bewonersparticipatie'

Mocht je met een van ons contact op willen nemen? Dit zijn onze persoonlijke contact gegevens:

Kirsten Notten e-mail kirsten@klimaatavontuur.nl mobiel 06-249 88 059

Ariane Lelieveld e-mail ariane@klimaatavontuur.nl mobile 06-125 19 052

Marianne Zuur e-mail marianne@klimaatavontuur.nl mobiel 06-241 34 106


16 keer bekeken0 reacties