• door Kirsten Notten

Vijf hoogtepunten uit de burgergesprekken volgens klimaatfilosoof Timothy Morton


“Nu zoeken we naar de meest efficiënte manier om een doel te bereiken. Daar zit een grote fout in het denken. Wat ik mis is aandacht voor kwaliteit. Zoek kwalitatieve oplossingen en leer vervolgens wat deze als getal betekenen.” Deze opmerking maakte een deelnemer aan de burgergesprekken over het klimaatakkoord in de sessie in Rotterdam. En het is de opmerking die mij het meest is bij gebleven.

In dezelfde periode heb ik het boek ‘Dark Ecology’ van de klimaatfilosoof Timothy Morton gelezen. Hij staat bekend als de klimaatprofeet van onze tijd. Eén van zijn centrale punten is dat we te veel in kwantiteit en te weinig in kwaliteit denken. Het deed me realiseren dat deze burgers bezig zijn met een nieuwe manier van denken in lijn met het werk van Timothy Morton.

Een kleine klimaatfilosofie met burgers

Het werk van Morton biedt weinig aanknopingspunten hoe zijn nieuwe manier van denken toe te passen. Het heeft me dan ook verrast dat de burgergesprekken voor het Klimaatakkoord deze nieuwe manier van denken van Morton in de praktijk brachten.

Dit gebeurt in vijf hoogtepunten uit de burgergesprekken. Dit zijn ze in het kort:

1- Wees radicaal: ga nu echt anders denken

2- Kwaliteit naast kwantiteit of getalsmatige doelen

3- Luister naar burgers: in het dagelijks leven worden hyperobjecten reëel

4- Iedere oplossing geeft een nieuw probleem: wees daarom bescheiden en nieuwsgierig

5- Heb aandacht voor de menselijke kant: erken de pijn en wanhoop

Burgers hebben de vrijheid om een sprong in het denken te maken

De gesprekken lieten zien hoe waardevol het is om met burgers te spreken. Om anders te leren denken en nieuwe wegen te vinden, helpt het om met burgers te praten en niet enkel met de gevestigde stakeholders met hun politieke-economische belangen. Burgers hebben de vrijheid om een sprong in het denken te maken. Ze dagen elkaar uit om in het schuren van het probleem die sprong te maken. Burgerparticipatie vormt het hart van de democratie waar vernieuwing tot stand wordt gebracht.

De belangrijkste aanbeveling van het burgerrapport is dan ook om van meet af aan, op alle niveaus met burgers te praten over de klimaattransitie. Met de vraag aan de onderhandelaars en beleidsmakers om zich te laten raken door de onverwachte en soms dwarse bijdrages van burgers.

Het hele artikel lees je op linkedin >>

Wil je meer weten over klimaatfilosofie? Kijk dan hier >>

#Bewonersbetrekken #Klimaatakkoord2018 #Burgergesprekken #Energietransitie #klimaatfilosofie

37 keer bekeken0 reacties