• Sigrid van Iersel & Kirsten Notten

Prutswerk drijft huurdersvereniging tot wanhoop


Het burgerrapport voor het Klimaatakkoord van het NPBO en het Klimaatavontuur is verschenen. Dit is één van de verhalen uit dat rapport om de dagelijkse praktijk van bewoners binnen de energietransitie te laten zien. En dan in de lange versie. Ter illustratie voor het perspectief van burgers bij het klimaatakkoord.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energiezuinige Nul-op-de-Meter-woningen en meer comfort voor de huurders: voor Albert Boiten en zijn medebestuurders van huurdersvereniging De Koepel in Stadskanaal klonk dat als een geweldig plan. Maar hij is inmiddels ernstig gefrustreerd over het ‘vele prutswerk’ van de aannemer en de samenwerking met woningcorporatie Lefier. Hij doet niet meer mee.

In Stadskanaal en enkele andere Groningse gemeenten bouwt woningcorporatie Lefier de komende jaren honderden woningen uit de jaren zestig en zeventig om naar Nul-op-de-Meter-woningen (NOM). De woning wordt geïsoleerd door er met kant-en-klaar-gevels een schil omheen te bouwen.

De NOM-huizen worden ook bedekt met zonnepanelen om energie op te wekken voor verwarming en elektra. Daarnaast kunnen bewoners kiezen om meteen hun badkamer, douche en toilet te laten moderniseren. Het is een van de meest ambitieuze plannen in de volkshuisvesting in Nederland

Zeventig procent

In september 2017 startte Lefier met 203 woningen in de wijk Maarswold. Per blok moest zeventig procent van de bewoners akkoord gaan, voordat de renovatie en verduurzaming van start kon gaan.

De huurdersvereniging wilde er graag een succes van maken. “We vinden het erg belangrijk dat de klimaatdoelstellingen voor 2050 gehaald worden”, zegt Albert. “We waren daarom nauw betrokken bij de informatieavonden van Lefier. Vervolgens vonden we 45 mensen bereid om mee te denken in een klankbordgroep en in werkgroepen voor de afzonderlijke straten.”

Boze telefoontjes

Albert en zijn medebestuursleden dachten dat ze alles grondig doorgesproken en afgestemd hadden met Lefier en het bouwbedrijf. Maar toen de renovatie en ombouw tot NOM-woning daadwerkelijk van start gingen, regende het al snel telefoontjes van boze huurders. Bouwvakkers denderden door de huizen heen zonder al te veel rekening te houden met de bewoners. De planning liep fors uit, de materialen waren niet op tijd aanwezig en de bouwvakkers leverden prutswerk af.

Albert heeft zelf een bouwtechnische achtergrond en ergerde zich aan het gebrek aan vakmanschap. “De timmermannen konden geen latten in verstek zagen. Dat vonden ze ook niet nodig, want er kwam toch nog een schilder achteraan met een kitspuit.”

Huilende huurders

Mensen kwamen huilend bij hem en de andere bestuursleden aan de deur. Elke keer moest zij er achteraan om de klachten door te sluizen. Telkens kregen ze te horen dat er aanpassingen zouden komen, maar vervolgens gebeurde er niets. “We hadden afgesproken om het even rustig aan te doen met de renovatie, omdat de bewoners het niet meer volhielden. Maar dan bleken de bouwers zich daar toch niet aan te houden.”

Toen afspraken voor de zoveelste keer niet nagekomen werden, knapte er iets bij hem. “De renovatie is nog lang niet klaar, maar wij zijn uit het bouwoverleg gestapt. Bewoners zeggen dat het onze schuld is dat zij in de rommel zitten. Ik had er geen zin meer in om telkens in de verdediging te gaan.”

Energiekosten blijven gelijk

Per saldo moeten de energiekosten voor huurders gelijk blijven of dalen, terwijl bewoners er meer comfort voor terug krijgen. Die belofte lijkt voor de meeste mensen wel uit te komen, denkt Boiten. “De mensen spelen quitte met hun energierekening. Maar er zijn ook mensen die bij moeten betalen. Dan gaat het vooral om mensen met een groot gezin die relatief al meer energie verbruiken.”

Door de schil om de woning en de lage-temperatuur-verwarming hebben alle kamers dezelfde temperatuur. Er kwamen klachten over het gebrek aan eigen regelvermogen en de ventilatie. Als het koud is zetten bewoners stralingskacheltjes neer, in de zomer is het te heet.

Dat is vooral een kwestie van wennen, denkt Albert. “Bewoners waren gewend aan een koele slaapkamer, maar nu worden alle kamers op dezelfde temperatuur gehouden. Dat vereist een andere manier van bewoning. We merken dat de bewoners na enige tijd meestal wel tevreden zijn.”

Vertrouwen is geschonden

Ook is het onduidelijk hoe het met wijzigingen in het energieverbruik gaat, bijvoorbeeld als de samenstelling van het gezin wijzigt. Maar het is vooral het hele proces, waardoor het vertrouwen van de huurdersvereniging geschonden is.

Daarbij voelt het bestuur zich gebruikt door de corporatie en bouwbedrijf om bewoners over te halen mee te doen met de renovatie. ”Bij de pilot voor een ander renovatieproject was veel argwaan, omdat daarbij al veel misgegaan was. Dat praat je bij bewoners niet zomaar even goed. Daar hebben we als huurdersvereniging echt onze nek voor uitgestoken.”

Daarna dacht de huurdersvereniging dat ze alles goed geregeld hadden met de bouwende partijen. “Maar vervolgens liepen we toch tegen veel zaken aan die we niet in de hand hadden. We hebben er enorm veel energie en tijd in gestoken zonder dat het echt iets opgeleverd heeft. Daarom willen we niet langer dienen als uithangbord voor dit project.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij interesse in het voeren van burgergesprekken in de klimaattransitie? Hier lees je meer >>.

#Bewonersbetrekken #Klimaatakkoord2018 #Burgergesprekken #Gasvrijwonen #Dagelijksleven #Energietransitie

46 keer bekeken0 reacties