• Kirsten Notten

Meedenken om mee te doen


"De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie. De belangrijkste les die deze burgergesprekken hebben gegeven, is dat mensen de democratie willen versterken, mee willen praten en mee willen doen. Er zijn genoeg ideeën, kennis en ervaringen om dat waar te kunnen maken. Laten we die uitdaging oppakken."

Dit is de slotalinea van het burgerrapport 'Meedenken om mee te doen'. Voor de zomer heeft het NPBO samen met het Klimaatavontuur vijf burgergesprekken over het klimaatakkoord georganiseerd, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de SER Borgingscommissie. Het waren mooie, ontwapenende en soms knetterende gesprekken waar de spanning in de samenleving over het klimaatakkoord aanwezig was. Nu, aan het eind van de zomer, kunnen wij het burgerrapport over het Klimaatakkoord publiceren.

In de zomer hebben de deelnemers aan de gesprekken de kans gekregen om te reageren op het concept rapport. Dat leverde leuke, kritische en informatieve mails op. Ik deel er een paar:

"Om te beginnen wil ik naar u en uw collega’s mijn bewondering en waardering uitspreken voor de enorme klus om van al die uiteenlopende opmerkingen tijdens de bijeenkomsten, een redelijk coherent verhaal te maken."

"PETJE AF VOOR DEZE STUKKEN. JULLIE HEBBEN EEN GROOT WERK VERRICHT."

En natuurlijk ook een kritische reactie:

"Ik herken me niet in het beeld dat wordt geschetst van de boze burger. Ik heb geen boze burgers in Eindhoven gezien. Alleen heel erg gemotiveerde mensen die graag met het omvangrijke probleem aan de gang willen gaan en hoopten dat er een goed en werkbaar klimaatakkoord zou komen met harde afspraken. De onbetrouwbaarheid van de overheid is zeker aan bod gekomen."

De reacties zijn verwerkt in het rapport. Het gaf bijvoorbeeld een extra tip voor een innovatie windtechnologie en de toevoeging dat niet alle burgers boos zijn, maar dat het wantrouwen wel heel breed aanwezig is.

Wij hebben genoten van de 125 betrokken en dwarse burgers die de moeite hebben genomen om mee te praten. Het leerde ons opnieuw dat de inbreng van burgers broodnodig is voor de kwaliteit van het klimaatakkoord én voor de kwaliteit van de uitwerking.

Hier vind je het burgerrapport en meer informatie over onze werkwijze >>.

En hier vind je ook nog het persbericht vanuit het NPBO én alle opmerkingen van deelnemers tijdens de bijeenkomsten >>.

#Bewonersbetrekken #Klimaatakkoord2018 #Burgergesprekken #Luisteren #Energietransitie

80 keer bekeken0 reacties