• door Marianne Zuur

Van Boos naar Boodschap - Burgergesprekken voor het Klimaatakkoord


Het Klimaatavontuur werkte met het Nederland Platform voor Burgerparticipatie (NPBO) , HIER en Buurkracht samen aan een serie Burgergesprekken voor het Klimaatakkoord. In opdracht van SER en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zij waren op zoek naar reflectie van burgers op het Klimaatakkoord. Klimaatavontuur en NPBO realiseerden samen organisatie, ontwerp, begeleiding en maakte een gezamenlijk verslag. Samen met de NPBO voerden we vijf gesprekken in vijf regio’s met in totaal zo’n 125 mensen. De deelnemers waren zowel voor- als tegenstanders.

De spanning in de samenleving over het klimaat was aanwezig in die gesprekken.

De bijeenkomsten gaven een krachtig beeld van waar mensen in Nederland zich zorgen over maken en waar hun wensen liggen als ze over het klimaat praten. Veel mensen toonden een mate van boosheid, en daarin kwam grote betrokkenheid tot uitdrukking. De hartekreet van de deelnemers was dat ze mee willen praten en mee willen doen.

Wil jij ook constructieve en verbindende gesprekken voeren met burgers over jullie klimaat- en energiebeleid? Heeft jouw project last van spanningen en tegenstellingen en wil je die vruchtbaar maken?

Wil jij leren hoe je op een goede manier bewoners en burgers kunt betrekken bij je beleid of project?

Via de Klimaatacademie van het Klimaatverbond bieden we in het najaar van 2018 weer een nieuwe serie aan van werkplaatsen "Samen met bewoners op Klimaatavontuur".

Wil je al informatie ontvangen bel of mail ons.

telefoon Kirsten 06-249 88 059 of email welkom@klimaatavontuur.nl

#Bewonersbetrekken #Energietransitie #Luisteren #Klimaatakkoord2018 #Burgergesprekken #Dagelijksleven

34 keer bekeken0 reacties