• Ariane Lelieveld

Stad zonder Gas


Hoe ziet een stad eruit zonder gas? Met deze vraag nodigt De Duurzame Werkplaats bewoners van Rotterdam Noord uit om mee te denken over een prettige leefomgeving waar in het eigen mobiliteitsvraagstuk centraal staat:

Hoe ziet jouw buurt er in de toekomst uit?

Met of zonder auto's?

Wat is er dan nodig?

Hoe groen is jouw buurt?

Deze ontwerp-oproep aan bewoners lijkt in eerste instantie niet over gas te gaan. Maar schijn bedriegt: door aan te sluiten op het dagelijks leven en ons huishouden nu en in de toekomst, komen we onvermijdelijk bij #vangaslos uit en gaat dat vraagstuk voor bewoners leven.

De Duurzame Werkplaats is een initiatief van Brigitte van Loon, Monique van Dalen en Ariane Lelieveld. Zij dienden dit plan, om bewoners in Rotterdam Noord samen in beweging te brengen in bij citylab010.

Wil je meer weten over dit initiatief neem dan contact op met Ariane Lelieveld 06 - 125 19052

of mail naar welkom@klimaatavontuur.nl

#Bewonersbetrekken #Energietransitie #Luisteren #Klimaatakkoord2018 #Dagelijksleven #Initiatieven #Gasvrijwonen #Huizen

4 keer bekeken