• door Ariane Lelieveld & Kirsten Notten

Mensen willen meepraten


Wij horen geregeld van overheden en energiebedrijven dat veel bewoners niet mee willen praten over de energietransitie. Ze zouden gewoon een aanbod willen waar ze een kruisje onder kunnen zetten. Of dat de gemeente moet vertellen wat er zou moeten omdat een proces anders te complex wordt. Onze ervaring is juist dat bewoners wel mee willen praten en dat ook uitstekend kunnen. Deze maand kwamen we deze discussie op twee plekken tegen. We leerden meteen vier voorwaarden voor een goed gesprek met bewoners.

Elektrische deelauto's in Rotterdam

Ariane is sinds 2016 in Rotterdam actief om de elektrische deelauto te introduceren. Haar persoonlijke wens was geen eigen auto meer te bezitten in combinatie met fossiel vrij reizen. En een aanvullende wens was minder vaste lasten, geen onverwachte uitgaven en een concrete bijdrage aan de luchtkwaliteit. Begin 2017 startte ze samen met een andere wijkbewoner van Blijdorp met hulp van Alex van de Woerd en Johan Janse het elektrisch autodelen. Beide hadden zelf net, ieder in hun eigen buurt de Buurauto geïntroduceerd. In het najaar van 2018 werd het deelauto concept verder uitgezet in Rotterdam. In samenwerking met de gemeente Rotterdam werd een informatiemarkt georganiseerd waarbij de concrete vraagstelling direct rondom de problemen van de buurt spelen. De gemeente kwam dus niet zomaar hun diensten aanbieden en vertellen hoe zij het hadden bedacht maar wilde vooral horen waar bewoners mee zitten.

Voorwaarde 1: een duidelijke afzender

Als het om rigoureuze veranderingen gaat van het dagelijks leven dan willen bewoners graag meepraten. Voorwaarde is wel dat de uitnodiging een concrete afzender heeft. Ook willen mensen dat er een open houding is en de uitkomst van het gesprek nog niet vast staat.

Voorwaarde 2: begin bij het onderwerp waar bewoners zich druk over maken

Wat helpt is om complexe vraagstukken aan te sluiten bij wat er leeft bij bewoners. Zoals onvoldoende parkeerplekken voor fietsen en auto's. Veel wijken staan overvol en is het een doorn in het oog van bewoners dat zij of hun fiets dan wel auto niet behoorlijk kunnen parkeren. Dit probleem raakt andere problemen in steden zoals het gebruik van de openbare ruimte voor meer groen en de luchtkwaliteit van steden. En dan gaan de elektrische deelauto's ergens over.

Participatieaanpak bij omgevingswet

Kirsten neemt als expert voor bewonersparticipatie deel aan de Community of Practice aardgasvrije wijken (CoP) van Platform 31. Deze CoP wil in opdracht van BZK leren hoe een goede democratische besluitvorming voor de energietransitie eruit kan zien. Lees hier een eerste verslag van de CoP met inbreng van Kirsten: de blik van bewoners zorgt ervoor dat het vraagstuk scherp wordt >>.

Voorwaarde 3: maak het onderwerp toegankelijk

Er doen een aantal koploper gemeenten mee aan deze CoP. In maart was de CoP op bezoek in Delft. In het kader van de Omgevingswet is in Delft een participatieaanpak opgezet, 'Delfts Doen'. Wat bleek? 85% van de mensen wil meepraten over het gemeentelijk beleid. De gemeente moet daarvoor onderwerpen meer toegankelijk maken en duidelijke spelregels opstellen.

Voorwaarde 4: een politieke opdracht tot meepraten

Delft is bezig om een wijk aardgasvrij te maken. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om hierover met de bewoners te praten en gericht op zoek te gaan naar een diversiteit van soorten bewoners om mee te praten. De ambtenaren van de gemeente zijn hier tevreden over. Deze politieke opdracht geeft de bewonersparticipatie een duidelijke positie.

Tot slot

Binnen een maand hadden wij twee mooie voorbeelden waaruit blijkt dat mensen wel willen en ook kunnen meepraten over de energietransitie. Dat gaat niet vanzelf. Een goed gesprek met bewoners vraagt goede randvoorwaarden. Maar als dat lukt, dan heeft zo'n gesprek goede resultaten.

#Bewonersbetrekken #Gasvrijwonen #Energietransitie #Initiatieven #Luisteren #Duurzamemobiliteit

15 keer bekeken0 reacties