Werkplaats ‘Samen met bewoners op klimaatavontuur’

 

Met het nieuwe klimaatakkoord wordt duidelijk dat bewoners in een vroeg stadium bij de plannen betrokken moeten worden. Voor gasvrije wijken & dorpen en bij wind op land is een goede relatie met verschillende soorten bewoners nodig. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat? Wij hebben een verhalend model ontwikkeld dat zowel aansluit op de leefwereld van mensen als op jouw organisatieprocessen en zo voortgang geeft. Met deze werkplaats helpen we jou om in jouw project samen te werken met bewoners.

Voor wie?

De werkplaats is geschikt voor bestuurders, programmaleiders en beleidsmedewerkers betrokken bij warmteplannen, aardgasvrije wijken, regionale of gemeentelijke energieplannen, en grootschalige opwek zoals wind op land projecten. Zij werken bij gemeenten, provincies, ministeries, netbeheerders, woningbouwcoöperaties, energiebedrijven of energiecoöperaties.

 

Waarom SAMEN met bewoners op klimaatavontuur?

De klimaattransitie is een complexe verandering en zit vol onzekerheden, ook voor bewoners.Dat vraagt om samen leren en samen op avontuur gaan. Wijzien dat het gesprek met bewoners wordt uitgesteld totdat er een heldere propositie is of versimpeld tot een marketing en communicatieplan. We horen dat professionals bang zijn voor de weerstand van bewoners. Er is wantrouwen van bewoners richting de overheid en woede over warmtenetten. De energietransitie vraagt duidelijk niet enkel technische- en economische- maar ook sociale innovaties. Wij helpen je om aan te sluiten bijde weerstand en bijde bruis in de samenleving.Wij helpen je mensen te verbinden en te werken met inclusie.

 

Maar bewoners willen toch helemaal niet meepraten? Daar hebben we ook geen geld voor!

In ons werk hebben wij geleerd dat mensen wel degelijk bereid zijn om mee te werken aan deze transitie. Zowel koplopers als middengroepen en laatbloeiers. Als je maar begint in hun eigen leven en een relatie met ze opbouwt. 

We horen vaak dat er geen geld is voor sociale processen. Maar deze kosten zijn een fractie van de totale investeringen. Bovendien verdienen partijen deze kosten aan de achterkant terug, omdat het kosten van vertraging, procederen of afstel uitspaart. Het gaat er om budgetten anders in te richten. 

 

Een verhalend model waarmee jij meteen aan de slag gaat!

De uitdaging is om samen te werken met bewoners binnen de onzekerheden van de klimaattransitie. Wij hebben een verhalend model ontwikkeld dat voortgang geeft in de klimaattransitie. Veranderprocessen verlopen namelijk als een verhaal: niet planbaar maar stap voor stap vol obstakels, drakenen helpers. Wie heeft er welke rol en positie in jouw project? Wat is een goede (volg)orde? We gaan met de methode van systemisch werken laten zien hoe de rijke informatie uit deze verhalen jou kansen biedt om met bewoners samen te werken. En we helpen jou om meteen met jouw project aan de slag te gaan. 

Praktisch

De werkplaats duurt een dag.

En is op aanvraag te boeken.

Prijsindicatie: € 300-450,- per deelnemer.

 

De masterclass gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Er is plek voor maximaal 16 deelnemers

* Leden van het Klimaat Verbond Nederland ontvangen korting.

* Voor leden van energiecoöperaties en andere sociale initiatieven hanteren we andere prijzen. neem hierover even contact met ons op.