INTERVISIE EN COACHING

• Coaching 'pak je huis'

Om een huis energieneutraal te maken is een integrale blik van bewoners en samenwerking tussen ketenpartners nodig. Wij helpen je om samen met bewoners op nieuwe en praktische manieren tot systeemintegratie te komen.

 

Voor wie

Energieadviseurs, installateurs, architecten, aannemers en andere spelers in de energietransitie die in de uitvoering met verduurzaming van huizen bezig zijn.

 

Waarom is coaching nodig?

Door nieuwe technologische ontwikkelingen en financieringsbehoeften zijn de samenwerkingen tussen spelers rond energieneutrale huizen volop in beweging.

 

Voormalige samenwerkingen binnen het wonen en leven passen niet meer en vragen om een nieuwe ketens, schakels en spelers. Een belangrijke ontwikkeling is bijvoorbeeld de manier van tekenen. Dit werd 20 jaar geleden nog grotendeels met de hand gedaan en werkte de verschillende spelers achter elkaar. Met het digitaal tekenen waarbij technische tekeningen ook informatie meekrijgen is het vaak mogelijk om juist samen en tegelijkertijd te werken. Die vraagt om een andere aanpak voor iedereen in de keten. Hoe organiseer je nieuwe samenwerkingen?

 

De positie van de bewoner is vaak ondergeschikt in deze samenwerkingen. Hoe wordt die onderdeel van de totaalaanpak? Wat is er nodig om een bewoner zijn huis te laten aanpakken voor verduurzamen en duurzaam behoud? Hoe organiseer je financiering die voor bewoners betaalbaar en hanteerbaar is?

 

De markt biedt nog steeds cv ketels en gasfornuizen aan. Welke missing links zijn er? Hoe houd je overzicht over duurzame en betrouwbare technologieën? Hoe ga je om met het falen van de markt? Hoe organiseer je samenwerking met betrouwbare marktpartijen?

• Coaching 'pak je wijk aan'

We denken dat Nederland vol staat met unieke huizen. Qua woonstijl of inrichting is er zoveel diversiteit in aanbod dat dit best waar zou kunnen zijn. Maar als het gaat om bouwwijze, materiaalgebruik en warmtetechnologie vertonen woningen meer overeenkomsten dan verschillen, overeenkomstig de bouwperiode. De kunst is om deze overeenkomsten te bundelen om kansen voor verduurzaming te vergroten en te versnellen. Bovendien spelen naar bouwtechnische problemen bij woningen vaak meer zaken mee die tot een prettige en gezonde woonomgeving leiden. Combinatie van doelen geeft grotere betrokkenheid en nieuwe kansen.

 

Voor wie

Energieadviseurs, energiecoöperaties, projectleiders, architecten, aannemers en andere spelers in de energietransitie die op wijk- of dorpsniveau met verduurzaming van huizen bezig zijn.

 

Waarom is coaching nodig?

 

Om versnelling van de energietransitie te genereren, zijn nieuwe samenwerkingen en verbindingen nodig tussen alle spelers rond verbouwingen.

Tegelijkertijd lukt versnelling niet door de energietransitie plat te slaan tot energie systeem vernieuwing alleen. Het vraagt inzicht in een hoger doel van bewoners en stakeholders zoals het tegengaan van klimaatveranderingen, een gezonde woonomgeving, meer ontmoetingsruimte op straat of meer werkgelegenheid. Als spelers domein overstijgend en rol overstijgend gaan samenwerken, ontstaat meerwaarde, betrokkenheid en kansen om goed aan de slag te gaan. 

• Systematische intervisie participatievraagstukken

Wie heeft er nou eigenlijk welke rol in mijn project? Hoe krijg ik de mensen op de juiste positie of van mijn stoel af? De wens tot samenwerken binnen klimaatprojecten en –beleid is er, de realiteit is vaak weerbarstiger...  Hoe lukt het wel, en snel? Om dit te onderzoeken gaan we verkennen hoe het is om op de stoel van een ander te gaan zitten. Dat doen we aan de hand van jouw project en leervraag.

Een reeks maandelijkse bijeenkomsten voor groepen collega’s die samen dilemma’s willen delen en hun leerproces willen verdiepen en versnellen.

Duur: 2 uur

• Individuele coaching participatievraagstukken

Wie heeft er nou eigenlijk welke rol in mijn project? Hoe krijg ik de mensen op de juiste positie of van mijn stoel af? De wens tot samenwerken binnen klimaatprojecten en –beleid is er, de realiteit is vaak weerbarstiger...  Wat is mijn inbreng en invloed in het systeem? Wat kan of moet er anders?  We werken 1 op 1 aan jouw leervraag in jouw project.

 

Voor projectontwikkelaars, projectleiders, omgevingsmanagers, sociaal ondernemers.

 

Sessies duren meestal 1,5 uur. Afneembaar per keer of in serie. Meestal hebben we aan 1 of 2 sessies genoeg.