Burgergesprekken 

 

De samenleving staat met de klimaattransitie voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, met warmteplannen, wijkplannen en regionale energiestrategieën, gaat ook over het functioneren van de democratie. Burgers willen meepraten en -beslissen om mee te doen. Wij organiseren met jou goede democratische processen om samen met bewoners verder te komen met de klimaatopgaves. 

 

Voor wie ?

Voor wie er democratisch verantwoordelijk is: gemeenten, regio's, provincies en ministeries, of lokale initietieven die van onderop willen werken aan plannen.

 

Onze democratische principes

 • Wij werken vanuit inclusiviteit. De stemmen van verschillende soorten mensen mogen gehoord worden en zoeken we bewust op.

 • Weerstand en emoties mogen aanwezig zijn. De menselijkheid van de klimaattransitie staat voor ons centraal.

 • We zoeken naar zo veel mogelijk zeggenschap voor burgers. 

 • We vertalen vraagstukken naar de leefwereld van de mensen.

Onze aanpak

Samen met jou ontwerpen we de burgergesprekken. In elke stap kunnen we meer of minder taken op ons nemen:

 1. We beginnen samen met het bepalen welke rol jouw organisatie heeft en van de bedoeling van de gesprekken met de gewenste en nodige democratische waarden.

 2. We bepalen samen wie je wilt spreken en zorgen voor een passende diverse samenstelling van de mensen met wie je spreekt. 

 3. We ontwerpen samen een programma voor de gesprekken waarin de relatie met de burgers en de inhoudelijke kwaliteit centraal staat. 

 4. We organiseren samen de bijeenkomsten.

 5. We begeleiden samen de bijeenkomsten en zorgen voor verslaglegging.

 6. We verwerken samen de gesprekken tot een helder geheel.

 7. We houden samen contact met de deelnemers over het vervolg.

Onze ervaringen

We hebben jaren ervaring met democratische processen en burgergesprekken bij diverse overheden. We werken samen met andere partijen als het NPBO. Lees hier meer over de burgergesprekken die we in mei 2018 voor het Klimaatakkoord hebben gehouden >>.  En het burgerrapport vind je hiernaast.

Praktisch

We maken graag een afspraak voor een goed gesprek om eerste ideeën te verkennen. Bel met Kirsten; 06-24988059 of stuur ons een mail: welkom@klimaatavontuur.nl .