Ariane Lelieveld

Bewoners weten zelf heel goed hoe zij willen wonen en leven. 

  • Grey LinkedIn Icon

Ariane Lelieveld is ombouwer, dat is een combinatie van (interieur)architect, conceptueel denker en creatieve veranderaar. Ideeën en plannen zet zij om naar praktische oplossingen. In haar eigen regio Rotterdam adviseert en ondersteunt zij met name particulieren bij het verduurzamen van hun vastgoed. Zij helpt bewoners meer uit hun gebouw of omgeving te halen. Als architect van zachte stenen bouwt zij woningen slim om naar zelfvoorzienende wijken met duurzaam woon­ plezier.

Landelijk werkt zij in het teams van ondermeer het Klimaatverbond. Daar draagt zij bij op het gebied van monitoring en energiearmoede. En lokaal, in haar eigen woonomgeving zet zijn zich in op verschillende maatschappelijke onderwerpen die bijdrage aan de leefbaarheid en gezondheid van moderne steden. Zo was zij initiatiefneemster van Blijstroom en het Repair Cafe Rotterdam Noord. Zette zij, als penningmeester het bewonersbedrijf De Nieuwe Banier mee op.

 

Momenteel is zij samen met Buurauto actief met het enthousiasmeren van buurtgenoten voor het elektrische autodelen, voor meer gezonde lucht en minder auto's op straat. In de Duurzame Werkplaats realiseert zij momenteel haar ultieme droom de wooonroom, een energieleerhotel waar zij de toekomstige wereld die zij al ziet kan delen, uitleggen en laten beleven. Hier kunnen bewoners deelgenoot worden van deze wonderbaarlijke nieuwe wereld.

Een verhaal: Lemen huizen in Mozambique 

Nederland is een goed geregeld land waarin alles is vastgelegd in democratische regels en wetten. In samenwerken kennen wij er verschillende bedrijfsculturen en omgangsnormen waarvan het vrij normaal is om een groot deel van ons leven in agenda's te plannen en vast te leggen.Typisch Nederland.

In 2010 vertrok ik naar Mozambique om mij als ontwerper en bouwkundig adviseur bij enkele projecten aan te sluiten. In mijn vooronderzoek had ik al gezien dat de lokale bevolking niet meer met leem maar heel graag in beton bouwt. Terwijl ik juist net zo enthousiast was geworden in het bouwen met een van de duurzaamste bouwmaterialen leem. 'Waarom zouden ze niet meer in leem willen bouwen?' vroeg ik mij af. ‘Hoe zou ik hen trots kunnen maken om toch weer in leem te willen bouwen?' en 'Waarom is leem niet door geïnnoveerd als een super natuurlijk volwaardig bouwmateriaal?’

 

Geen agenda maar wensen

Aangekomen op het vliegveld van Beira haalde een van de medewerkers van de stichting mij op. Hij vroeg welke agenda ik had voor mijn verblijf. Ik keek hem enigszins verbaasd aan. Agenda? Opeens realiseerde ik me dat de andere mensen die vanuit Nederland overkwamen altijd met strak geplande weken op bezoek kwamen. Typisch Nederlands. Ik antwoordde hem dat ik helemaal geen agenda had maar wel enkele wensen. En ik vroeg hem of hij me wilde laten zien wat hij belangrijk vond.

 

Mijn open houding gaf deze mensen de ruimte op hun eigen manier en volwaardig aan het werk te gaan in hun projecten. Aan het einde van mijn bezoek hadden de twee broers die mij begeleidde mij van alles laten zien en heb ik hun opnieuw vertrouwd gemaakt met leem als een bijzonder volwaardig bouwmateriaal. We waren allemaal voldaan.

 

De kunst van het niet-weten

Deze ervaring heb ik opgenomen in mijn persoonlijke aanpak als ombouwer. De aanpak van het niet weten en openstaan voor de ander, brengt mij veel nieuwe inzichten en steeds weer een doorkijk naar een nieuwe wereld. Hiermee lukt het mij steeds weer om initiatieven van de grond te krijgen